ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Najem po zmarłym najemcy

Obowiązujące przepisy kodeksu cywilnego chronią prawa osób, które wskutek śmierci najemcy straciłyby uprawnienia do zajmowanego lokalu mieszkalnego. Ochronie tej służy instytucja tzw. wstąpienia w stosunek najmu po zmarłym najemcy.

Zgodnie z kodeksem cywilnym w razie śmierci najemcy lokalu mieszkalnego w stosunek najmu lokalu wstępują: małżonek niebędący współnajemcą lokalu, dzieci najemcy i jego współmałżonka, inne osoby, wobec których najemca był obowiązany do świadczeń alimentacyjnych, oraz osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą. Podkreślić należy, iż wskazane prawa i obowiązki przechodzą w takim samym kształcie, w jakim istniały za jego życia. Oznacza to, iż osoby te stają się automatycznie z mocy prawa najemcami lokalu, zobowiązanymi m.in. do uiszczania czynszu w takiej samej wysokości, w jakiej obciążał zmarłego najemcę.

Jednakże aby móc wstąpić w stosunek najmu trzeba spełnić podstawowy warunek- stale zamieszkiwać z najemcą w tym lokalu do chwili jego śmierci. Sformułowanie „ stale zamieszkiwać” oznacza w tym przypadku faktyczne przebywanie w danym lokalu i towarzyszący temu zamiar stałego pobytu. W danym mieszkaniu ma skupiać się życie osobiste i cała działalność osoby pragnącej wstąpić w stosunek najmu, która powinna posiadać w nim swoje rzeczy, przyjmować w nim gości, spać, jeść itp.

Ustawa nie przewiduje jednak możliwości wstąpienia w stosunek najmu wnuczki lub wnuczka zmarłego najemcy. Wyjątkiem są sytuację, gdy najemca był zobowiązany wobec niego do świadczeń alimentacyjnych. Zgodnie bowiem z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego obowiązek dostarczania środków utrzymania obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. W związku z tym w sytuacji gdy z jakiś powodów rodzice nie mogą lub też nie chcą wykonywać względem swoich dzieci obowiązku alimentacyjnego obowiązek ten przechodzi na zobowiązanych w dalszej kolejności, czyli dziadków. I tak osoba utrzymywana i wychowywana w dzieciństwie przez swoich dziadków może domagać się po ich śmierci wstąpienia w stosunek najmu na ich miejsce, pod warunkiem, że zamieszkiwała z nimi do momentu ich śmierci. Nie ma przy tym znaczenia czy dany obowiązek realizowany był w drodze orzeczenia sądowego czy też dobrowolnie.

W sytuacji, gdy wynajmujący z którym najemca zawarł umowę najmu kwestionuje prawa wstępujących jedynym wyjściem pozostaje wystąpienie na drogę sądową z powództwem o ustalenie wstąpienia w stosunek najmu, ma on bowiem interes prawny w potwierdzeniu stanu prawnego wynikłego ze śmierci najemcy.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz