ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Majątek dziecka a władza rodzicielska

Rodzice nie mogą dysponować majątkiem dziecka w zakresie jego zarobków oraz przedmiotów oddanych mu do swobodnego użytku tj. niewielkich sum pieniężnych czy też zabawek. Rodzice nie mogą również dysponować przedmiotami, które zostały dziecku przekazane w drodze darowizny lub testamentu.

Niektóre przedmioty majątkowe należą do dyspozycji dziecka, innymi zarządzają rodzice, a nad innymi sprawuje nadzór sąd opiekuńczy. Rozróżnia się czynności zwykłego zarządu i czynności przekraczające zwykły zarząd. Czynności przekraczające zwykły zarząd mogą dotyczyć np. sprzedaży działki, której właścicielem jest dziecko czy obciążenia nieruchomości kredytem. Rodzice nie mogą bez zezwolenia sądu opiekuńczego dokonywać czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu ani wyrażać zgody na wykonywanie takich czynności przez dziecko. Przepisy prawa nie wskazują, co należy rozumieć pod pojęciem czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu. Tak więc, oceniając, czy czynność przekracza granice zwykłego zarządu i wymaga zgody sądu, musimy wziąć pod uwagę skutki, jakie wywoła ona w sferze majątkowej dziecka, wartość przedmiotu dokonywanej czynności oraz szeroko pojęte dobro dziecka i ochronę jego interesów życiowych.

Zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice obowiązani są sprawować z należytą starannością zarząd majątkiem dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską. Jednak prawo zarządu majątkiem dziecka przez nieudolnych czy nieuczciwych rodziców może zostać wyłączone na podstawie zarządzenia sądu opiekuńczego. Sąd może o tym postanowić, jeżeli uzna, że sposób, w jaki rodzice rozporządzają majątkiem swojego dziecka, powoduje, że jego dobro jest zagrożone. W takim przypadku powierzy zarząd majątkiem małoletniego ustanowionemu w tym celu kuratorowi.

Wniosek do sądu

Jeżeli rodzice chcą uzyskać zezwolenie sądu na dokonanie czynności, które przekraczają zwykły zarząd majątkiem dziecka, to muszą złożyć wniosek do wydziału rodzinnego i nieletnich sądu rejonowego właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka. Wniosek może zostać wniesiony zarówno przez oboje rodziców, jak i tylko jedno z nich. Uczestnikiem postępowania jest również dziecko, które zastępuje kurator. Do wniosku należy dołączyć odpis skrócony aktu urodzenia dziecka. Jeżeli zezwolenie sądu ma dotyczyć sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność dziecka, to dołącza się też wyciąg z księgi wieczystej o tym, że dziecko zostało wpisane do niej jako właściciel, a także dokument potwierdzający, w jaki sposób dziecko nabyło tę nieruchomość (np. umowę darowizny albo postanowienie o nabyciu spadku).

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz