ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Księga wieczysta co nam mówi

Księga wieczysta przedstawia stan prawny nieruchomości. Zapoznanie się z księgą powinno być jednym z pierwszych kroków każdego, kto zamierza kupić nieruchomość np. dom, lokal czy też działkę.

Księgę prowadzi sąd rejonowy, wydział ksiąg wieczystych, właściwy ze względu na miejsce położenia danej nieruchomości. Każda księga przyporządkowana jest określonej nieruchomości, nie zaś osobie jej właściciela.

Księgi wieczyste są jawne, każdy ma prawo przeglądać je bezpłatnie, w obecności pracownika sadu. Nie musimy uzasadniać, w jakim celu chcemy zapoznać się z wpisami do tej konkretnej księgi wieczystej. Każdy może również żądać wydania odpisu z księgi wieczystej, ale to już kosztuje – odpis zwykły 30 zł, odpis pełny 60 zł.

Wszystkie księgi mają taką samą budowę: każda składa się z 4 działów. Każdy dział trzeba dokładnie przeczytać, a w szczególności informacje dotyczące działu II, gdzie ujawniony jest właściciel nieruchomości. W księdze wieczystej powinien być wpisany aktualny właściciel nieruchomości. Nowy właściciel, który ją odziedziczył, zasiedział lub uwłaszczył, powinien niezwłocznie złożyć wniosek o ujawnienie swojego prawa w księdze wieczystej. Gdyby zwlekał z tym, a ktoś doznałby szkody na skutek nie ujawnienia prawa własności, to może wystąpić z roszczeniem o wyrównanie poniesionych strat. Jeżeli ktoś nabył nieruchomość na podstawie aktu notarialnego (umowa sprzedaży, darowizny, zamiany), to wówczas na notariuszu, który sporządził akt notarialny, ciąży obowiązek przesłania do sądu wniosku o dokonanie wpisu.

Przeglądając księgę należy zwrócić uwagę również na dział IV, w którym wpisane są hipoteki. Kupując nieruchomość obciążoną hipoteką, należy liczyć się z tym, że wierzyciel (np. bank) może dochodzić zaspokojenia długu od nowego właściciela.

Księga wieczysta składa się z 4 działów:

dział I – dział I-O „Oznaczenie nieruchomości” – dane pochodzące z ewidencji gruntów,
pozwalające na dokładne oznaczenie nieruchomości,
dział I-Sp „Spis praw związanych z własnością” – ewentualne prawa związane z prawem
własności nieruchomości,
dział II – oznaczenie właściciela,
dział III – ograniczone prawa rzeczowe (z wyjątkiem hipotek), prawa osobiste i roszczenia ciążące na nieruchomości,
dział IV – hipoteki, z dokładnym określeniem wysokości, waluty, zakresu, rodzaju.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz