ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Hipoteka nowe przepisy

W lutym 2011 roku weszły w życie nowe uregulowania dotyczące hipoteki. Chodzi o nowelizację ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Nowe przepisy miały długi, bo 18-miesięczny okres przejściowy, po to, by wszyscy zainteresowani mogli się z nimi zapoznać i by sędziowie sądów wieczysto księgowych przygotowali się do wcielenia ich w życie. Zmiany są jednak tak duże, że nawet sędziowie twierdzą, że nie uniknie się zamieszania w początkowym okresie ich obowiązywania.

Nowe prawo hipoteczne jest niewątpliwe korzystne dla kredytobiorców. Przede wszystkim ogranicza banki w ustanawianiu hipoteki na sumę dużo wyższą, niż wynosi kwota kredytu. Jak dotąd banki w wypadku hipoteki kaucyjnej żądają ustanowienia jej na poziomie dwa razy wyższym od udzielonego kredytu. Tłumaczą to tym, że wysokość odsetek jest zmienna i tak naprawdę nie wiadomo, ile będą one w przyszłości wynosić. Nowe prawo mówi, że jeżeli zabezpieczenie hipoteczne jest nadmierne, właściciel obciążonej nieruchomości może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Jeżeli bank się na to nie zgodzi, może wystąpić z tym roszczeniem do sądu. Jednakże w praktyce mogą pojawić się wątpliwości, co należy rozumieć przez nadmierne obciążenie. Pewną wskazówkę można jednak znaleźć w nowelizowanych przepisach dotyczących hipoteki przymusowej. Zgodnie z nimi kwota hipoteki przymusowej może być wyższa od zabezpieczonej wierzytelności tylko o połowę, czyli wynosić maksymalnie 150%.

Ponadto zgodnie z nowym prawem hipotecznym hipoteka będzie mogła być wyrażona w innej walucie niż kredyt. Dotąd nie było to możliwe, tzn. jeżeli kredytu udzielono w złotych, to także hipoteka musiała być wyrażona w złotych, a jeżeli we frankach szwajcarskich, to i ona musi być we frankach. Nowe przepisy wprowadzą swobodę w tej sprawie. Jeżeli np. kredyt będzie we frankach szwajcarskich, to suma hipoteki będzie mogła być ustalona przez strony w złotych, itd. Będzie można więc dowolnie przewalutowywać sumę kredytu bez konieczności ustanawiania nowej hipoteki.

Kolejna zmiana stanowi, że hipoteka będzie mogła zabezpieczać kilka wierzytelności przysługujących różnym wierzycielom, służących sfinansowaniu tego samego przedsięwzięcia. Zmiana ta przede wszystkim ma ułatwić życie przedsiębiorcom. Jednocześnie nowelizacja przewiduje, że w tego typu wypadkach wierzyciele będą powoływać administratora hipoteki, który będzie się zajmował tymi zabezpieczeniami.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz