ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Gotowość do pracy – za to należą się pieniądze

Zgodnie z kodeksem pracy pracownikowi za czas niewykonywania pracy, jeżeli był gotów do jej wykonywania, a doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy, przysługuje 60% wynagrodzenia, jednak nie może być ono niższe od wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Gotowość do świadczenia pracy wyraża się poprzez uzewnętrznioną wolę do wykonywania pracy. Ponadto pracownik musi pozostawać do dyspozycji pracodawcy, co oznacza, iż może on na wezwanie pracodawcy niezwłocznie podjąć pracę.

Wynagrodzenie za gotowość do pracy przysługuje pracownikowi za czas niezawinionego przez niego przestoju. Natomiast, jeżeli przestój nastąpił z winy pracownika, nie ma podstaw aby wypłacać mu wynagrodzenie. Ponadto pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi wykonywanie innej pracy. Jednakże wykonywanie pracy zastępczej nie gwarantuje pracownikowi uzyskania wynagrodzenia, jakie uzyskałby, gdyby wykonywał pracę umówioną. Z kolei za przestój spowodowany warunkami atmosferycznymi przy pracach uzależnionych od tych warunków pracownikowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie w sytuacji, gdy przewidują to odpowiednie przepisy prawa pracy.

Wskazany przepis kodeksu pracy stanowi ważną ochronę wynagrodzenia pracownika w sytuacji, gdy pracodawca nie jest w stanie zapewnić nieprzerwanego funkcjonowania zakładu pracy. Wskazuje przy tym, iż koniecznym jest, aby pracownik powiadomił pracodawcę o swej gotowości oraz wskazał miejsce, w którym oczekuje na wezwanie do świadczenia pracy oraz sposobu kontaktu. Podjęcie zatrudnienia u innego pracodawcy nie wyłącza prawa do wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeżeli pracownik był gotów do jej wykonywania zaś doznał przeszkód z przyczyn dotyczących pracodawcy. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, które przysługuje za okres gotowości do jej wykonywania i nie jest ograniczone czasowo.

Od zgłoszenia gotowości do pracy zależy również ponowne zatrudnienie pracownika przywróconego do pracy, co daje możliwość uzyskania przez takiego pracownika wynagrodzenia za czas niewykonywania pracy, jeśli wynika ona z przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Zaznaczyć przy tym należy moim zdaniem, iż pracodawca ma prawo odmówić ponownego przyjęcia do pracy pracownika, jeśli ten w ciągu siedmiu dni od przywrócenia do pracy nie zgłosił gotowości do jej niezwłocznego podjęcia. Może być ono dokonanie poprzez każde zachowanie pracownika, objawiające w sposób dostateczny wolę kontynuowania stosunku pracy.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz