ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Działka zabrana pod drogę – wycena

Jakie odszkodowanie dostanie osoba, której działkę zabrano pod drogę? Od 26 sierpnia 2011r. zmieniły się zasady wyceny działek zabieranych po drogi.

Jedną z podstawowych zasad państwa prawa jest poszanowanie własności, z którą związane jest prawo właściciela do słusznego odszkodowania w sytuacji, gdy zachodzi konieczność pozbawienia go własności nieruchomości dla realizacji celu publicznego. Podstawę ustalenia wysokości odszkodowania powinna stanowić wartość rynkowa nieruchomości.

Najważniejsza zmiana dotyczy tego, że rzeczoznawca, wyceniając nieruchomość, będzie brał pod uwagę wartość działek sąsiednich, a nie nieruchomości drogowych. Będzie miał też prawo podwyższyć ustalone w ten sposób odszkodowanie maksymalnie o 50%.

Dotychczas obowiązywały dwa alternatywne rozwiązania. Rzeczoznawca wyceniając nieruchomość wywłaszczaną pod drogę publiczną mógł brać pod uwagę albo ceny transakcyjne uzyskiwane ze sprzedaży nieruchomości pod drogi albo opierać się na dominującym w danej okolicy przeznaczeniu gruntów.

W praktyce rzeczoznawcy brali pod uwagę tylko wartość działek przeznaczanych pod drogi, ponieważ ceny takie są znacznie niższe. Zapisy te poddawano krytyce, zwłaszcza że nakazywały uwzględniać przy wycenie specyficzny rynek obrotu nieruchomościami przeznaczonymi pod drogi. Nie był to bowiem wolny rynek, bowiem nabywcami takich nieruchomości w praktyce jest zawsze jednostka samorządu lub Skarb Państwa, a sprzedający ma niewielki wpływ na ostateczne ustalenie ceny transakcji. Statystycznie wartość działek pod drogi jest od 2-3 razy niższa niż działek budowlanych. A zatem dzięki nowelizacji rozporządzenia w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego , zyskają najwięcej właściciele nieruchomości znajdujących się w obrębie dużych miast.

Co to jest operat szacunkowy?

Jeżeli istnieje potrzeba określenia wartości wywłaszczonej nieruchomości, wartość tę określają rzeczoznawcy majątkowi. Nie jest zatem dopuszczalne, aby określenia wartości nieruchomości dokonała inna osoba niż rzeczoznawca majątkowy. Operat szacunkowy może być wykorzystywany do celu, dla którego został sporządzony, przez 12 miesięcy od daty jego sporządzenia, chyba że wystąpiły zmiany uwarunkowań prawnych lub istotne zmiany czynników, takich jak np. przeznaczenie w planie miejscowym, stan nieruchomości oraz dostępne dane o cenach, dochodach i cechach nieruchomości podobnych.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz