ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Dług po mężu?

Co w sytuacji, gdy nasza ślubna połówka weźmie kredyt, pożyczkę czy zaciągnie długi bez zgody drugiego z małżonków? Czy w tej sytuacji nieświadomy małżonek będzie odpowiedzialny za powstały dług i musi go spłacić?

Decydujące znaczenie będzie miała w tej sytuacji data zaciągnięcia zobowiązania. Gdy dług powstał po dniu 20 stycznia 2005 roku – nieświadomy małżonek nie będzie odpowiadał. Zgodnie bowiem ze zmianą art. 787 kodeksu postępowania cywilnego obowiązującą od tego dnia sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika tylko wówczas, gdy wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że dana należność wynika z czynności prawnej, na którą wyraził zgodę małżonek. A zatem jeśli mąż zaciągnie zobowiązanie bez zgody żony, wierzyciel będzie mógł wyegzekwować należności tylko z majątku osobistego męża, czyli z jego wynagrodzenia za pracę, renty czy z emerytury lub z majątku otrzymanego przez męża w spadku. Komornik nie będzie więc mógł np. zlicytować samochodu, mieszkania czy działki należącej do wspólnego majątku dorobkowego małżonków. Wykluczone jest także prowadzenie egzekucji z majątku osobistego żony.

Natomiast jeśli dług wiąże się z prowadzeniem przez męża firmy, wierzyciel będzie mógł także sięgnąć do rzeczy wspólnych małżonków wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Najpierw wierzyciel będzie musiał jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności również przeciwko żonie, z ograniczeniem jej odpowiedzialności do tych przedmiotów przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład majątku wspólnego.

Zupełnie inaczej odpowiedzialność będzie wyglądała gdy dług powstał przed dniem 20 stycznia 2005 roku. Wtedy jeśli umowa kredytu czy pożyczki należała do czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, to mimo braku zgody żony, wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku odrębnego męża oraz z całego majątku wspólnego małżonków. Nie może jednak prowadzić egzekucji z majątku osobistego żony. Może być jednak problem z ustaleniem, które czynności należały jeszcze do zwykłego zarządu majątkiem, a które go już przekraczały. Jest to istotne, bo jeżeli umowa należała do czynności przekraczających zakres zwykłego, a została zawarta bez zgody drugiego małżonka i nie potwierdził on jej po jej zawarciu, to taka umowa jest nieważna.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach