ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Długi po mężu? Długi małżonka a rozdzielność majątkowa

Co w sytuacji, gdy nasza ślubna połówka weźmie kredyt, pożyczkę czy zaciągnie długi bez zgody drugiego z małżonków? Czy w tej sytuacji nieświadomy małżonek będzie odpowiedzialny za powstały długi po mężu i musi go spłacić?

Czy żona odpowiada za długi po mężu?

Decydujące znaczenie będzie miała w tej sytuacji data zaciągnięcia zobowiązania. Za długi po mężu, które powstał po dniu 20 stycznia 2005 roku – nieświadomy małżonek nie będzie odpowiadał. Zgodnie bowiem ze zmianą art. 787 kodeksu postępowania cywilnego obowiązującą od tego dnia sąd może nadać klauzulę wykonalności przeciwko małżonkowi dłużnika tylko wówczas, gdy wierzyciel wykaże dokumentem urzędowym lub prywatnym, że dana należność wynika z czynności prawnej, na którą wyraził zgodę małżonek. A zatem jeśli mąż zaciągnie zobowiązanie bez zgody żony, wierzyciel będzie mógł wyegzekwować należności tylko z majątku osobistego męża, czyli z jego wynagrodzenia za pracę, renty czy z emerytury lub z majątku otrzymanego przez męża w spadku. Komornik nie będzie więc mógł np. zlicytować samochodu, mieszkania czy działki należącej do wspólnego majątku dorobkowego małżonków. Wykluczone jest także prowadzenie egzekucji z majątku osobistego żony.

Długi po mężu a prowadzona przez niego firma

Natomiast jeśli długi po mężu wiążą się z prowadzeniem przez niego firmy, wierzyciel będzie mógł także sięgnąć do rzeczy wspólnych małżonków wchodzących w skład przedsiębiorstwa. Najpierw wierzyciel będzie musiał jednak wystąpić do sądu z wnioskiem o nadanie wyrokowi klauzuli wykonalności również przeciwko żonie, z ograniczeniem jej odpowiedzialności do tych przedmiotów przedsiębiorstwa, które wchodzą w skład majątku wspólnego.

Długi po mężu zaciągnięte przed 2005 rokiem

Zupełnie inaczej odpowiedzialność będzie wyglądała gdy dług powstał przed dniem 20 stycznia 2005 roku. Wtedy jeśli umowa kredytu czy pożyczki należała do czynności nie przekraczających zakresu zwykłego zarządu majątkiem wspólnym, to mimo braku zgody żony, wierzyciel może prowadzić egzekucję z majątku odrębnego męża oraz z całego majątku wspólnego małżonków. Nie może jednak prowadzić egzekucji z majątku osobistego żony. Może być jednak problem z ustaleniem, które czynności należały jeszcze do zwykłego zarządu majątkiem, a które go już przekraczały. Jest to istotne, bo jeżeli umowa należała do czynności przekraczających zakres zwykłego, a została zawarta bez zgody drugiego małżonka i nie potwierdził on jej po jej zawarciu, to taka umowa jest nieważna.

Długi małżonka a rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa między małżonkami sprawia, że żona nie odpowiada za długi męża. Każda ze stron sama zaciąga ewentualne zobowiązania, jak również sama odpowiadam za swoje długi. O tym co daje rozdzielność majątkowa między małżonkami możecie przeczytać tutaj.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

 

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz