ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Depozyt sądowy – co to takiego?

Jeśli wykonanie zobowiązania ciążącego na dłużniku jest niemożliwe, ze względu na okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności, może on złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego. Złożenie do depozytu sądowego ma takie same skutki jak spełnienie świadczenia, w szczególności nie ma obowiązku zapłaty odsetek za opóźnienie. Czym więc jest depozyt sądowy i gdzie go złożyć?

Czym jest depozyt sądowy?

Depozyt sądowy to nic innego jak miejsce do którego składa się wszelkie wierzytelności, w sytuacji, gdy dłużnik nie może złożyć przedmiotu świadczenia bezpośrednio do wierzyciela. Tak więc, jego złożenie, może spowodować, uniknięcie odpowiedzialności za możliwą zwłokę.

Gdzie złożyć depozyt sądowy?

Depozyt składa się do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce wykonania zobowiązania a gdy nie da się ustalić takiego sądu, do sądu miejsca zamieszkania wierzyciela. Jeśli i tego sądu nie uda się ustalić ( np. na wskutek wadliwej umowy przelewu nie wiadomo kto jest wierzycielem ) do sądu miejsca zamieszkania dłużnika. Jeżeli zobowiązanie jest zabezpieczone wpisem w księdze wieczystej, właściwym jest sąd miejsca położenia nieruchomości.

Dłużnik może złożyć przedmiot świadczenia do depozytu sądowego, gdy wskutek okoliczności, za które nie ponosi odpowiedzialności, nie wie, kto jest wierzycielem, albo nie zna miejsca zamieszkania lub siedziby wierzyciela. Także gdy wierzyciel nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych ani przedstawiciela uprawnionego do przyjęcia świadczenia. Ponadto jeżeli powstał spór, kto jest wierzycielem też świadczenie można złożyć do depozytu.

Wniosek o depozyt sądowy

Aby złożyć świadczenie do depozytu konieczny jest w tym celu wniosek dłużnika w którym należy określić zobowiązanie, przytoczyć okoliczności uzasadniające złożenie, dokładnie oznaczyć przedmiot który ma być złożony, wskazać osobę której ma być wydany i warunki pod którymi wydanie ma nastąpić. O złożeniu przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego dłużnik powinien niezwłocznie zawiadomić wierzyciela, chyba że zawiadomienie napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody. Zawiadomienie powinno nastąpić na piśmie.

Sąd przyjmując przedmiot do depozytu ocenia tylko kwestie zawarte we wniosku. W przypadku, gdy do depozytu została złożona suma pieniężna w związku z faktem, że wierzytelność jest sporna pomiędzy kilkoma osobami, sąd w postępowaniu o wydanie przedmiotu z depozytu nie będzie badała komu z tych osób należna jest sporna wierzytelność.

Wydanie przedmiotu z depozytu sądowego

Wydanie przedmiotu z depozytu następuje na wniosek uprawnionej osoby lub dłużnika. Dopóki wierzyciel nie zażądał wydania przedmiotu świadczenia z depozytu sądowego, dłużnik może przedmiot złożony odebrać. Natomiast, jeżeli dłużnik odbierze przedmiot świadczenia z depozytu sądowego, złożenie do depozytu uważa się za niebyłe.

Jeżeli złożenie świadczenia do depozytu sądowego było związane z przyczynami od dłużnika niezależnymi, wierzyciel jest zobowiązany do zwrotu dłużnikowi kosztów złożenia przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

 

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz