ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Ciąża a likwidacja zakładu pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w okresie ciąży oraz w trakcie urlopu macierzyńskiego. Wyjątek stanowi sytuacja, w której dochodzi do upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Kodeks pracy zapewnia kobiecie w ciąży szczególnie silną ochronę przed utratą zatrudnienia. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z kobietą w okresie ciąży oraz w trakcie urlopu macierzyńskiego. W razie likwidacji lub upadłości firmy stosunek pracy kobiety w ciąży przestaje być chroniony.

Przez pojęcie upadłość pracodawcy należy rozumieć wydanie przez sąd upadłościowy postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Data wydania przez sąd wspomnianego postanowienia jest datą upadłości. Od tego momentu następuje uchylenie szczególnej ochrony zatrudnienia przyszłej matki. Natomiast likwidacją zakładu pracy jest całkowite, stałe, faktyczne unieruchomienie zakładu pracy jako całości, a nie jedynie likwidacja jednostki organizacyjnej tego zakładu. Co ciekawe, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego wykreślenie osoby fizycznej z ewidencji działalności gospodarczej nie jest likwidacją pracodawcy.

Ogłoszenie upadłości czy likwidacja zakładu pracy nie oznacza, że następuje automatyczne ustanie stosunku pracy z zatrudnioną pracownicą w ciąży. W takich okolicznościach pracodawca jest uprawniony do tego, by wypowiedzieć nawet kobiecie w ciąży każdą umowę o pracę. Nie oznacza to, że przyszła matka zostanie pozbawiona wszelkich środków do życia. W takiej bowiem sytuacji kobiecie w ciąży, której nie zapewniono innego zatrudnienia, przysługuje świadczenie z ubezpieczenia społecznego w postaci tzw. zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego. Zasiłek ten przysługuje kobiecie do dnia porodu, a jego wysokość wynosi 100 proc. podstawy jego wymiaru. Zasiłek ten wypłaca ZUS. Okres pobierania zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego kończy się z chwilą urodzenia dziecka. Od tego momentu wsparciem finansowym dla matki będzie wypłacany przez ZUS zasiłek macierzyński.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz