ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne
LAUREAT PLEBISCYTU ORŁY

Odszkodowanie za błąd lekarski. Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Zdarzają się sytuacje, gdy w wyniku błędu w sztuce lekarskiej ucierpiało zdrowie lub życie pacjenta. Słyszymy o takich przypadkach w mediach, prasie radiu i telewizji. Należy jednak pamiętać, że pacjenci nie są bezradni i mogą starać się o odszkodowanie za błąd lekarski. Zobacz ile wynosi odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej i jak się o niego starać?

Czym jest odszkodowanie za błąd lekarza?

Osoba, która w wyniku błędu lekarskiego, wypadku samochodowego, pobicia lub innego czynu niedozwolonego utraciła zdrowie może domagać się pokrycia wszystkich wynikłych z tego tytułu kosztów. Będą to wydatki na lekarstwa, rehabilitację, także na leczenie zagranicą czy dojazdy do szpitala. Poszkodowany ma prawo żądać całej sumy potrzebnej na leczenie z góry. Jeśli utracił choćby częściowo zdolność do pracy zarobkowej lub gdy zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość należy mu się renta. Może również domagać się zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę.

Kto może domagać się odszkodowania za błąd lekarski?

Nie jest rzeczą prostą uzyskać odszkodowanie za utracone zdrowie gdy doszło do niego na skutek błędu lekarskiego. Nigdzie nie ma nawet definicji „błędu lekarskiego”, wszystko zależy od konkretnego stanu faktycznego i zdolności radcy prawnego reprezentującego poszkodowanego. Pacjent może skierować swoje roszczenie do rzecznika odpowiedzialności zawodowej przy Naczelnej Izbie Lekarskiej. Niezależnie od tego może także wystąpić z powództwem cywilnym. Na dochodzenie swoich praw w sądzie ma czas praktycznie nieograniczony – roszczenia przedawniają się dopiero po upływie trzech lat od dnia, w którym zainteresowany dowiedział się o szkodzie i o osobie zobowiązanej do jej naprawienia. Jeśli zatem skutki źle przeprowadzonej operacji pojawiły się po wielu latach, poszkodowany ma jeszcze trzy lata na wytoczenie powództwa.

Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej

Wysokość odszkodowania za błąd w sztuce lekarskiej jest zróżnicowane. Pacjent wprawdzie może żądać dowolnie wybranej kwoty, ale istnieją też również i limity. I tak, pacjent, który w wyniku błędu lekarskiego został zakażony lub uszkodzono mu ciało może żądać maksymalnie 100 tysięcy złotych. W przypadku zaś śmierci jego rodzina może ubiegać się o 300 tys. zł.

Jedno z najwyższych odszkodowań za błąd lekarski przyznano kobiecie sparaliżowanej od piersi w dół na skutek badania kręgosłupa. Zabieg przeprowadził znany neurochirurg w szpitalu klinicznym przy ul. Banacha w Warszawie, a jego błędem nie było niewłaściwe leczenie. Zawinił, ponieważ nie poinformował pacjentki o możliwych powikłaniach badania kręgosłupa. Kobieta wyraziła zgodę na badanie nie będąc świadoma ryzyka jakie ono ze sobą niesie. Tymczasem zgodnie z ustawą o zawodzie lekarza każdy lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi informacji m.in. o dających się przewidzieć następstwach zabiegu i rokowaniach. Sąd Apelacyjny w Warszawie zasądził poszkodowanej kobiecie ponad 1 mln zł odszkodowania i zadośćuczynienia za cierpienie oraz rentę w wysokości 2 tys. zł miesięcznie.

Czy wniosek o odszkodowanie za błąd lekarski jest płatne?

Opłata za wniosek o odszkodowanie za błąd lekarski jest stała. Jej wysokość to 200 zł, lecz jest niezbędna, aby był on prawidłowy. Opłatę wnosi się na rachunek właściwego dla wnioskodawcy urzędu wojewódzkiego.

Co powinien zawierać wniosek o odszkodowanie za błąd lekarski?

Wniosek o odszkodowanie za błąd w sztuce lekarskiej musi zawierać następujące elementy:

  • dane pacjenta oraz jego adres korespondencyjny,
  • dane szpitala lub konkretnego lekarza, który dopuścił się zaniedbania,
  • wskazanie błędu medycznego,
  • uzasadnienie uprawdopodabniające zdarzenie,
  • żądana wysokość zadośćuczynienia.

Jeżeli w wyniku błędu w sztuce lekarskiej ponieśliśmy jakikolwiek uszczerbek na zdrowiu warto dochodzić swoich praw i żądać odszkodowania za ów błąd.

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2024 © Adwokat Anna Błach | Polityka Prywatności

Zadzwoń teraz