ZADZWOŃ TERAZ Ikona telefonu
692 383 412
22 214 01 46
Porady prawne

Alimenty na dziecko

Wysokość alimentów zależy od dwóch rzeczy: uzasadnionych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych i majątkowych rodzica. Potrzeby dziecka są różne w zależności od jego wieku czy stanu zdrowia i należą do nich wydatki na wyżywienie, mieszkanie, leczenie, odzież, naukę. Inna będzie wysokość alimentów na chore i wymagające opieki dziecko, a inna na zdrowe. Im dziecko starsze, tym większe są na niego wydatki, a co za tym idzie wyższe powinny być alimenty. Należy podkreślić, że rodzice są zobowiązani zapewnić swoim dzieciom utrzymanie na takiej samej stopie życiowej, na jakiej sami żyją. Trudna sytuacja materialna nie zwalnia ich od obowiązku alimentacyjnego, muszą się dzielić nawet bardzo niskimi dochodami.

Problem pojawia się wtedy, gdy żądamy alimentów od osoby oficjalnie bezrobotnej, a która pracuje „na czarno”. Sąd w takiej sytuacji powinien wziąć pod uwagę hipotetyczne możliwości zarobkowe, a więc wysokość wynagrodzenia jakie osiągałby, gdyby podjął pracę adekwatną do stanu swojego zdrowia oraz wykształcenia.

Nie ma górnego wieku, do którego dzieci mogą żądać alimentów, jedyną granicą jest nadejście chwili, kiedy to są one już w stanie samodzielnie się utrzymać. Rodzice mają zatem obowiązek dostarczać dziecku środków utrzymania i wychowania również wtedy, gdy ukończyło ono 18 lat, ale ciągle się uczy i przygotowuje do określonego zawodu, a nie ma żadnych własnych źródeł dochodu. Jednakże każda sytuacja jest inna i to sąd ostatecznie decyduje o przyznaniu alimentów i ich wysokości.

Orzecznictwo dotyczące obowiązku alimentacyjnego uczącego się dziecka wyjaśnia, że dziecko, które nie tylko osiągnęło pełnoletność, ale zdobyło również wykształcenie umożliwiające znalezienie pracy zarobkowej, nie traci prawa do alimentów, jeśli chce np. kontynuować naukę i zamiar ten jest usprawiedliwiony dotychczas osiąganymi wynikami w nauce. Z kolei wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 1980 r. wskazuje, że rodzice nie są obowiązani dostarczać środków utrzymania dziecku, które jest już przygotowane należycie do wykonywania odpowiedniego dla siebie zawodu, a podejmuje w celu podniesienia kwalifikacji dalsze kształcenie, ale w studiach się zaniedbuje, nie robi należytych postępów.

Nawet jeżeli rodzic pełnoletniego dziecka uzna, że nie ma już obowiązku alimentowania, to nie może zaprzestać płacenia samowolnie. Powinien wystąpić do sądu rejonowego z pozwem o ustalenie nieistnienia obowiązku alimentacyjnego.

Następnego dnia po uprawomocnieniu się wyroku ustalającego obowiązek alimentacyjny zarówno uprawniony do alimentów jak i zobowiązany do ich płacenia może żądać jego zmiany – podwyższenia, obniżenia czy też uchylenia. Pod warunkiem, że nastąpiła zmiana stosunków, czyli istotne zwiększenie, zmniejszenie lub ustanie możliwości zarobkowych zobowiązanego do płacenia lub też istotne zmniejszenie lub zwiększenie potrzeb uprawnionego do alimentów.

 

Adwokat Anna Błach
Kancelaria Prawna w Warszawie

zobacz inne porady prawne
czytaj więcej
pinezka ikona
Kancelaria Prawna Warszawa. Biuro: ul. Mokotowska 5 m 13, 00-640 Warszawa (Metro Politechnika) Filia: ul. Malinowa 10, 05-261 Marki, Nadma
Copyright 2020 © Adwokat Anna Błach

Zadzwoń teraz